Limite și legitimitate în restaurarea patrimoniului distrus Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ocnele Mari

După mai bine de jumătate de secol de la primele sesizări referitoare la starea avansată de degradare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Ocnele Mari, aceasta a intrat într-un proces de consolidare și refacere volumetrică, dar și într-un proces de conservare–restaurare a componentelor artistice, urmărind prin aceste acțiuni valorificarea patrimoniului distrus și integrarea bisericii în…

File din cronica unei restaurări eşuate: I. Reconstrucţia bisericii medievale din Suseni-Colţ, jud. Hunedoara

Ctitorie a familiei cneziale româneşti a Cândeştilor din Râu de Mori, biserica din Suseni-Colţ (jud. Hunedoara) a fost ridicată după mijlocul sec. al XIV-lea şi decorată către sfârşitul aceluiaşi veac cu fresce bizantine de filiaţie paleologă. Deservind de la bun început o comunitate monastică, lăcaşul de cult medieval a fost abandonat către sfârşitul secolului al…

Principiul autenticității în Carte de conservare-restaurare și ghiduri operaționale

Principiul autenticității, complex, dinamic și controversat, în legătură cu practica conservării-restaurării, este menționat în multe dintre textele doctrinare internaționale. Articolul de față își propune să prezinte și să analizeze critic modul în care autenticitatea este reflectată în Carta de la Veneția (1964), Ghidurile operaționale ale Comisiei Patrimoniului Mondial UNESCO pentru implementarea Convenției Patrimoniului Mondial, Documentul…