Un nou suport pentru investigații științifice pentru citirea picturilor șterse pe suporturi de perete

Citirea desenelor pregătitoare pentru picturi pe suporturi mobile sau parietale este încredințată aplicării reflectografiei în infraroșu.

Implementarea conceptului de gestionare integrată a dăunătorilor

IPM este o parte importantă a conservării preventive, care se concentrează pe reducerea aplicării pesticidelor și prevenirea infestărilor dăunătorilor, de exemplu, prin gâfâirea molilor de haine Tineola bisselliella, gândacii de droguri Stegobium paniceum, gândacii de mobilă obișnuiți Anobium punctatum sau diferite gândacuri de covor (Attagenus sp. și Anthrenus sp.) și astfel păstrează colecțiile muzeului. 

Poluarea aerului în clădiri muzeale

Acest referat examinează principalii poluanți ai aerului relevanți pentru conservarea obiectelor de patrimoniu cultural.

2018

Conservarea preventivă

Protejarea patrimoniului cultural naţional, grija pentru fiecare obiect de artă, monumentul istoric, ca şi pentru întregul complex al tradiţiilor strămoşeşti este o îndatorire a fiecărui membru al societăţii.

2016

Patrimoniului complementar

”patrimoniului complementar” – acel patrimoniu “mobil”, variat, ”discret” și de multe ori neglijat, realizat pe suport divers: hârtie, metal, ipsos, lemn, pân

2015

Extrageri și repictări

Extragerile și repictările sunt două intervenții majore care modifică fundamental structura operei de artă. De aceea le-am abordat în numarul din 2015.

2014

Componentele litice

Componentele litice atrag atenția cu precădere în numărul din 2014

2017

Interdisciplinaritate

Interdisciplinaritate – tema propusă pentru acest număr este „firul roșu” care leagă, sau ar trebui să lege, orice intervenție pe opera de artă.

2013

Conservarea lemnului

Conservarea lemnului și a componentelor artistice realizate pe suport de lemn

2012

40 de ani de restaurare stiintifică

Primul număr al revistei “Caietele restaurării” – moment aniversar, șantierul pilot de la Humor