Zidăria americană în perioada interbelică și îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor moderniste

Reabilitarea clădirilor interbelice constituie o provocare atât din punct de vedere structural cât și al finisajelor și al eficienței energetice.

Spitalul monument istoric între conservare și presiunea exigențelor funcționale

Problemele sanitare existente în Europa secolului al XVIII-lea au dus la apariția spitalului de tip pavilionar, introdus pentru prima dată în Anglia (1758-1765) și dezvoltat peste tot în lume în secolul al XIX-lea, ca o rigoare a vremii cu privire la izolarea bolnavilor în pavilioane distincte, cu un singur nivel, dispuse în jurul unor grădini.

2020

O temă ce cuprinde atât studii de caz, cât și provocările intervenției; atât necesitatea de a conserva, de a intervenii pe opera de artă, cât și limitările impuse de termene fixe, materiale ori hibe legislative.

Studiu asupra compoziției și stării de conservare a fragmentelor de vitralii descoperite în urma săpăturilor arheologice din Timișoara în anul 2015

87 de fragmente din sticlă suflată de tip coroană aparținând unor discuri „ochi de bou” sau „Butzen”, care au făcut parte dintr-un panou vitrat, au fost recuperate în urma cercetărilor arheologice preventive efectuate în Piața Sf. Gheorghe din Timișoara.

Pictura murală de secol XVIII de la biserica Sf. Ana din Varșovia, realizată de Walenty Żebrowski

Investigații preliminare a stării de conservare, anamneza și evaluarea picturii   Biserica Sf. Ana din Varșovia a fost ctitorită de prințesa Ana de Masovia în 1453 pentru Ordinul Fraților Minori din Cracovia. Inițial, biserica era o clădire gotică mică, însă în secolele XVI și XVII, biserica a fost extinsă prin adăugarea de noi spații. Decorul…

Icoana de secol XVIII „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Mănăstirea Dragomirna

Lucrarea începe prin prezentarea rezultatelor cercetărilor preliminare, informații ce servesc la asigurarea unei baze solide pentru dezvoltarea strategiilor îmbunătățite de conservare și restaurare, a mediilor optime de conservare și pentru o mai bună înțelegere a obiectelor de artă și a istoriei acestora.

Restaurarea iconostasului Bisericii Mănăstirii Tismana (2013 – 2015)

În biserica Mănăstirii Tismana variaţiile microclimatului asociate cu defectarea instalaţiei de încălzire improvizată a dus la o stare de conservare precară a iconostasului.

Restabilirea prin restaurare a programului iconografic al iconostasului de la biserica „Sfântul Gheorghe”din Mogoșoaia

Acest articol prezintă câteva dintre problemele ridicate de restaurarea iconostasului de la biserica Sf. Gheorghe din Mogoșoaia, județul Ilfov.

Restaurarea uşilor împărăteşti de la Muzeul Tradiţiei Aulice, Palatul Mogoşoaia

Ușile împărătești ale iconostasului de la Palatul Brâncovenesc din Mogoșoaia au fost trimise pentru a fi restaurate la Arc Nucléart, în Franța, în cadrul unui concurs francez (organizat de CEA și Asociația primăriilor din Franța) în colaborare cu Institutul de Fizică Atomică.

Materiale și instrumente tradiționale folosite în restaurarea picturii orientale

Conservarea picturilor orientale se bazează în esență pe aceleași principii și tehnici ca realizarea și montarea inițială a acestor opere de artă. Compatibilitatea cu tehnica originală este o condiție esențială pentru noile materiale utilizate în procesul de conservare.