Norme de redactare

Pentru ca materialele primite la redacție să poată fi supuse evaluării trebuie să conțină:

 • titlul lucrării ce se dorește a fi publicată;
 • autorii articolului și afilierea instituțională a acestora. Exemplu: titlu (dr. prof.), instituția (universitate, centru, firmă – după caz), contact (opțional);
 • abstractul lucrării – 10-12 rânduri de pagina format A4, Times New Roman (TNR), 11pt. Abstractul se va trimite în limba română și în limba engleză;
 • cuvinte cheie – câte 5-7 cuvinte pentru un articol;
 • textul lucrării – maxim 10 pagini text, format A4, TNR 11pt., distanța 1,5 rânduri. Pe lângă conținut, textul lucrării trebuie neapărat să conțină introducere în subiect / justificarea subiectului și concluzii;
 • pentru articolele de prezentare proiecte cu impact în conservarea și punerea în valoare a patrimoniului / renașterea comunității în jurul patrimoniului, precum și pentru articolele de tip S.O.S., recomandăm texte de maxim 4 pagini (detaliile de paginare de mai sus);
 • pentru recenziile de carte articolele trimise pot avea 2 pagini (formatul de mai sus);
 • circa 15-20 imagini la rezoluție mare (300 DPI), reprezentative pentru lucrare. Pentru studiile de caz complexe pot fi trimise până la 40 imagini;
 • legende foto
 • bibliografie – după modelul de mai jos
 • scurtă prezentare a autorilor (2-3 rânduri de autor)

* Răspunsul privind acceptarea spre publicare se va da în maxim 30 zile calendaristice, de la data primirii.

* Acceptarea spre publicare se va face în ordinea primirii, dacă materialul este apreciat în acest sens de către Comisia de Selecție.

 

Imaginile:

Autorii vor trimite imaginile separat de text, în format digital: jpg, tiff, psd, la rezoluție 300 DPI – sau cât de mare există. Machetarea articolelor – text/imagine se va face de către echipa ACS, conform normelor grafice stabilite și regăsite în mare parte în numerele anterioare.

Imaginile vor fi numerotate de la 1 la … „n”

Locul imaginilor în text va fi indicat după formula: (fig. 1, 2)

Dacă pentru înțelegerea materialului este necesar a exista anumite indicații pe imagine săgeți, marcaje etc., imaginile se vor trimite și în forma marcată și în forma nemarcată.

Opțional, autorul poate trimite și imaginile inserate în text, dar neapărat și atașate separat la arhivă.

 

Notele de subsol:

cuprind citate, comentarii mai ample – informații necesare, dar care îngreunează lectura textului de bază, trimiteri la autori. Numerotarea se face automat începând de la 1. Trimiterile la surse se redactează după exemplele de la Bibliografie dar în cadrul notelor se va scrie mai întâi prenumele apoi numele autorului spre deosebire de rubrica bibliografie în care numele autorului este primul specificat. La notele de subsol se specifică și numărul paginii la care se face referire.

 

Bibliografia:

Referințele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, în formatul de mai jos:

– pentru studiile din arhive se specifică arhiva consultată, fondul din care face parte și numărul de dosar. Exemple: Arhiva Națională a României, fond MCA – Direcția Studii, dosar 3323 nr. 4/1967; Arhiva Institutului Național al Patrimoniului, fond DMI, dosar 2340 – Mănăstirea Văcărești;

carte tipărită: nume, prenume autor, titlul publicației scris cursiv (italic), editura, locul și anul apariției. Exemplu pentru un singur autor: Istudor, Ioan, Noţiuni de chimia picturii, Editura ACS, Colecția Științific, București, 2011. Exemplu pentru 2 sau mai mulți autori: Sinigalia, Tereza; Boldura, Oliviu, Brâncoveni – un drum spre trecut, o cale către viitor, Editura ACS, Colecția Monografii, București, 2016;

teză de doctorat: doctorand, teza, coordonatorul, universitatea și anul susținerii. Exemplu: Maria-Magdalena Drobotă, Teză de doctorat Picturi murale extrase – istorie restaurare și punere în valoare, coordonator științific prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, UAGE Iași, 2017.

–   articol într-o revistă: autori, denumirea articolului – între ghilimele, apărut în publicația – scris cursiv, locul, anul și numărul paginilor, conform exemplului: Lupu, Mihai; Crețu, Ileana, „Norme, principii și coduri etice în conservare-restaurare”, în Caietele restaurării – Humor 2012, Editura ACS, București, 2012, pp. 40-45.

–   articol într-o conferință: Drobotă, Maria-Magdalena; Boldura, Oliviu, „Restaurarea picturilor murale extrase de la Biserica Episcopală Curtea de Argeș – aspecte metodologice legate de restaurarea a trei dintre fragmentele de pictură murală extrasă”, în Atelier de lucru privind lucrările de conservare-restaurare ale componentelor artistice la monumente istorice, ediția a doua, 2008, Ministerul Culturii și Cultelor. Direcția Monumente Istorice și Arheologie, perioada 20-21 martie 2008.

articole web: se specifică sursa, apoi autorul, denumirea subiectului dezbătut în articol și data accesării informației conform exemplelor: http://onmi.inp.org.ro/ro/arhiva, istoricul INP, data accesării ….. ; www.horia-teodoru.ro/fotografii/Biserica-Sf-Ioan-Botezatorul-Coconilor-Suceava.pdf, Fototeca DMI, fond CMI, imagini realizate în 1937-1939 de Horia Teodoru, decorația pictată de pe fațadele bisericii și turnul-clopotniță, data accesării…

 

Corectura:

Materialele primite la redacție se vor redirecționa către Comitetul Științific de selecție a lucrărilor pentru acordul de publicare, verificare și corectare, dacă este cazul.

După evaluare / corectură, materialele vor fi retrimise autorilor pentru eventuale completări sau acord asupra intervenției (dacă este cazul), urmând apoi să fie trimise către grafician.

 

Pentru informații suplimentare sau clarificări, în funcție de caz, vă rugăm să ne scrieți pe office@acs.org.ro

Vă rugăm ca materialele să fie trimise pe wetransfer.com sau o formă asemănătoare de transfer.