Restaurarea icoanei Maica Domnului Hodighitria

Un obiect expus într-un mediu cu condiţii de microclimat nefavorabile conservării poate fi o provocare pentru specialiştii ce trebuie să intervină pentru salvarea sa.

Repere metodologice din procesul de conservare-restaurare a şase icoane împărăteşti realizate de Nicolae Grigorescu, la Mănăstirea Zamfira

Pictura iconostasului Mănăstirii Zamfira este operă de tinereţe a pictorului Nicolae Grigorescu (identificat prin semnătura din 1857, Nicu Grigorescu).

Restaurarea lemnului arheologic din zona Moregine (Pompeii)*

În ultimii ani am fost martorii unei creșteri semnificative în domeniul descoperirilor arheologice privind relicvele ambarcațiunilor antice, atât în context subacvatic, cât și terestru, în locuri odată ocupate de apă.

Importanța cercetării de arhivă în elaborarea proiectului de intervenție Pompiliu Eliade 3, București

Pentru realizarea unui proiect de intervenții pe o construcție istorică existentă trebuie adunate cât mai multe date despre evoluția ei în decursul timpului, mai ales dacă respectiva construcție a fost naționalizată.

Depozitul de carte veche al Mănăstirii Dragomirna

ănăstirea Dragomirna este ctitorie de început de secol XVII a mitropolitului Anastasie Crimca și a boierilor Luca şi Simeon Stroici.

Picturi medievale în zona Târnavelor (I.)

În decursul ultimelor două decenii am avut posibilitatea de a cerceta sau evalua picturile murale dintr-un important număr de biserici din zona Târnavelor.

Intervenția de extragere a picturilor murale în România

de împrejurări speciale, individualizându-se șase etape de desfășurare, fiecare având motive distincte și strategii diferite referitoare la păstrarea fragmentelor de pictură murală extrasă.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fostului Schit din Vii, Goleştii Badii, Topoloveni, Argeş

Restaurarea tâmplei de zid de la Biserica Adormirea Maicii Domnului a fostului Schit din Vii, Goleştii Badii, din Topoloveni, Argeş, s‑a încadrat într‑un complex de intervenţii de conservare şi restaurare a tuturor componentelor artistice, lucrări ce s‑au desfăşurat din vara anului 2011 până în iarna anului 2015.

Note privind reconstituirea unor etape de refacere a picturii Bisericii Icoanei din București

Ctitoria bucureşteană Biserica Icoanei, a fost construită între anii 1784‑1786, de către Panait Băbeanu, mare căpitan de lefegii.

Criteriul vizibilității, instrument de protejare a monumentelor istorice din perspectivă urbanistică

În practica urbanistică din țara noastră, conform legislației în vigoare, patrimoniul construit beneficiază de protecție prin statutul de monument istoric și prin zona sa de protecție.