Autenticitate și adevăr în tabloul votiv de la Sfântul Ilie – Suceava

Cercetătorii care au analizat picturile murale ale bisericii Sfântul Ilie de la periferia Sucevei au propus mai multe variante pentru componența tabloului votiv și, în legătură cu aceasta, pentru datarea frescelor. Pe lângă ctitorul zidirii, cunoscut și din pisanie – Ștefan cel Mare – și fiul său, Bogdan, al treilea personaj masculin, cu chipul și…

Hotelul Triumf din București. Fostul bloc al funcționarilor B.N.R.

În jurul anului 1845, principele Gheorghe Bibescu concepe o nouă parcelare de-a lungul viitorului Bulevard Kiseleff, fostul Pod al Mogoșoaiei, care începe să ia contur abia în anul 1864. În perioada interbelică, acesta va deveni un cartier rezidenţial aristocratic, un spaţiu verde amenajat, tipic pentru opţiunea culturală occidentală a elitelor din prima jumătate a secolului…

Restaurarea picturii murale de la Biserica „Sfinții Împărați“ – Târgoviște

Biserica „Sfinții Împărați” din Târgoviște și-a redobândit stabilitatea, farmecul și funcționalitatea datorită parcurgerii unui amplu proces de restaurare care a cuprins și tratat monumentul ca un întreg: arhitectură și componentele artistice. Starea de conservare generală a bisericii reclama de fapt o intervenție interdisciplinară. Rezolvarea problemelor structurale solicita asigurarea picturii murale desprinse de pe suportul de…

Limite și legitimitate în restaurarea patrimoniului distrus Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ocnele Mari

După mai bine de jumătate de secol de la primele sesizări referitoare la starea avansată de degradare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Ocnele Mari, aceasta a intrat într-un proces de consolidare și refacere volumetrică, dar și într-un proces de conservare–restaurare a componentelor artistice, urmărind prin aceste acțiuni valorificarea patrimoniului distrus și integrarea bisericii în…

File din cronica unei restaurări eşuate: I. Reconstrucţia bisericii medievale din Suseni-Colţ, jud. Hunedoara

Ctitorie a familiei cneziale româneşti a Cândeştilor din Râu de Mori, biserica din Suseni-Colţ (jud. Hunedoara) a fost ridicată după mijlocul sec. al XIV-lea şi decorată către sfârşitul aceluiaşi veac cu fresce bizantine de filiaţie paleologă. Deservind de la bun început o comunitate monastică, lăcaşul de cult medieval a fost abandonat către sfârşitul secolului al…

Principiul autenticității în Carte de conservare-restaurare și ghiduri operaționale

Principiul autenticității, complex, dinamic și controversat, în legătură cu practica conservării-restaurării, este menționat în multe dintre textele doctrinare internaționale. Articolul de față își propune să prezinte și să analizeze critic modul în care autenticitatea este reflectată în Carta de la Veneția (1964), Ghidurile operaționale ale Comisiei Patrimoniului Mondial UNESCO pentru implementarea Convenției Patrimoniului Mondial, Documentul…

2022

Caietele restaurării apare anual pentru a preveni intervențiile agresive asupra patrimoniului cultural, din lipsă de informare corespunzătoare. În cele 11 numere și peste 3000 de pagini revista a pus împreună experiența a peste 170 de specialiști, autori de articole.

Specificul plantațiilor istorice de arbori din parcurile publice amenajate între 1830-1916

Parcurile și grădinile istorice reprezintă monumente complexe în care ponderea componentei vegetale și, mai cu seamă, a vegetației lemnoase, este, cel puțin în cazul României, foarte mare.

Monumente din România pe lista patrimoniului mondial

În noiembrie 1972, UNESCO a aprobat Convenția privind protejarea patrimoniului cultural și a celui natural. Țările lumii erau invitate să semneze documentul acesta care avea ca scop înscrierea pe nou-creata Listă a Monumentelor Istorice a celor mai reprezentative obiective aflate pe teritoriul lor, obiective ce urmau a fi supuse unei judecăți de valoare bazate pe…

45 de ani de la constituirea „sistemului românesc pentru conservare şi restaurare a patrimoniului cultural” – un scurt istoric

lucrarea de față se prezintă un istoric al “Sistemului Românesc pentru Conservare și Restaurare a Patrimoniului Cultural”, în cei 45 de ani de funcționare.