Ioan Darida – Interviu

Despre restaurare și restaurator dr. Ioan Darida Domnul lector univ. dr. Ioan Darida este expert restaurator atestat pe patrimoniu mobil și monumente istorice, la categoriile de componente artistice: pictură murală, pictură pe lemn. Activitatea domnului Darida poate fi urmărită pe o perioadă de 40 de ani, timp în care a participat la restaurarea a mii…

Relația dintre arhitectură și componentele artistice la monumentele istorice – câteva observații

Abordarea unui monument în întregul său este un concept inițiat încă din faza de ctitorie, însă până la conștientizarea și aplicarea lui ca normă de conservare s-a înregistrat un parcurs sinuos, puternic influențat de modalitatea de raportare, de percepere și de posibilitățile materiale, științifice și tehnice caracteristice fiecărei etape istorice.În prezent, dispunem de pârghiile necesare…

De la măiestrie la decădere: Dilemele patrimoniului industrial din Timișoara

Timișoara, unul dintre cele mai importante centre industriale din regiune, a cunoscut o perioadă de progres și dezvoltare începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, lăsând în urmă o bogată moștenire industrială. Cu toate acestea, în ultimele decenii, multe dintre ansamblurile industriale timișorene au fost lăsate într-o stare avansată de degradare, abandonate ori…

Evoluția la nivel internațional și național a domeniului prezervării grădinilor istorice și peisajelor culturale. Congrese, dezbateri, convenții, charte, ghiduri și legi

Istoricul evoluției demersurilor privind protejarea parcurilor și grădinilor istorice – respectiv a acelor amenajări în care există elemente construite sau naturale în care rezidă valori culturale și, mai nou, a peisajelor culturale – nu este unul lung. Este însă, cu siguranță, unul interesant și încă prea puțin cercetat. Acesta își are originile, așa cum rezultă…

Turnuri și castele de apă din patrimoniul României

Articolul prezintă succint și invită la o cercetare mai amănunțită a unei categorii de patrimoniu construit industrial – turnurile de apă. Acestea pot avea o destinație civilă sau militară, obiective industriale, indiferent de perioada în care au fost construite. In Lista monumentelor istorice sunt clasate individual sau în cadrul unor ansambluri un număr de 28…

When i will know your soul, i will paint your eyes. A Possible New Portrait of Amedeo Modigliani in the Light of Scientific Analysis

The emergence of a painting by Modigliani, not yet known, led to the development of a program of scientific investigations to evaluate whether the materials used could be compatible with those used by Modigliani and whether the execution technique could be attributable to that of the unfortunate painter of Livorno. The campaign of diagnostic investigations…

History and Restoration of a Romanian Icon “Prăznicar” in the Papal Collection

The restoration of a Romanian icon known as Prăznicar, kept in the Collection of the Vatican Museums, has made possible a new study of this precious artefact, originally thought to be of Slavic production. Thanks to the funding of the Patrons of the Arts in the Vatican Museums, Michigan Chapter, the research involved the collaboration…

Intervenția de restaurare. Uși împărătești din secolele XVIII–XIX, județul Argeș

Starea inițială de conservare a ușilor împărătești de la finele secolului al XVIII-lea a fost destul de precară în momentul prezentării în laboratorul de restaurare al Departamentului de Teologie, Specializarea Artă Sacră a Universității din Pitești. Depunerile aderente și ancrasate au redus din lizibilitatea picturii care reprezintă Buna Vestire, dar și din policromia sculpturii în…

Relația organică dintre tehnica picturii și starea de conservare a picturilor murale din bisericile de lemn

Articolul propune o perspectivă nouă pentru analizarea tehnicii picturilor murale din interiorul bisericilor de lemn din România, urmărind pe de o parte aspectele teoretice privind tradiția picturii în tempera și aducând unele clarificări cu privire la semnificaţia termenului „distemperpaint”. Pe de altă parte, o abordare paralelă este prezentată prin prisma caracteristicilor principalelor materiale identificate, precum…

Intervenții de conservare și restaurare a ruinelor Capului de Pod al lui Traian de la Drobeta-Turnu Severin

Participarea la Intervențiile de restaurare ale ruinelor Podului lui Traian din Drobeta-Turnu Severin au oferit ocazia cunoașterii aprofundate, pe multiple paliere, a unui monument a cărui restaurare a implicat intervenții complexe. Articolul este structurat în trei părți principale. Într-o primă parte sunt prezentate datele istorice, evoluția monumentului și intervențiile anterioare efectuate asupra sa. În partea…