Maestrul și discipolul. Restaurarea a două picturi semnate de Theodor Aman și Mihail Dan

Prin această lucrare se dorește prezentarea procesului de conservare și restaurare a două picturi în tehnica ulei pe pânză, operațiuni efectuate pe parcursul anului universitar 2020-2021 în cadrul unei colaborări dintre Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) și Complexul Muzeal Arad (CMA). Intervențiile au fost realizate de către studentele Dorottya Pattus și Dorottya…

Icoanele împărătești din catapeteasma bisericii schitului Berislăvești – studiu de caz

Articolul de față prezintă intervențiile de conservare – restaurare a icoanelor împărătești din iconostasul bisericii Mănăstirii Berislăvești, datate în secolul al XIX-lea. Cele patru icoane se înscriu în curentul occidentalizant al epocii și sunt realizate în tehnica ulei, prezentând o tehnică bună, atât a suportului, cât și a stratului pictural. O execuție tehnică bună constituie…

Noi date despre ansamblul mural de la Mănăstirea Berislăvești

Lucrările de conservare-restaurare a picturilor murale interioare și exterioare de la Biserica Sf. Trei Ierarhi din cadrul Mănăstirii Berislăvești, ctitoria boierului Sandu Bucșănescu, aflate acum în prag de finalizare, au scos la iveală un important ansamblu mural reprezentativ pentru mijlocul secolului al XVIII-lea în Țara Românească redând astfel privitorului o pictură uitată sub repictările realizate…

Restaurarea ansamblului de arhitectură și a picturilor murale de la Biserica Sf. Ilie din Suceava

Ridicată în anul 1488 de către Ștefan cel Mare la marginea Sucevei de astăzi ca mănăstire de călugări, ansamblul cunoscut ca „Sf. Ilie” apare odată cu biserica Înălțarea Sfintei Cruci din Pătrăuți și cea a Voronețului. Acest demers face parte din programul ritmic și consecvent al domnitorului de ctitorire a bisericilor de mănăstire sau a…

2021

Deontologia profesională În 2012, începeam la Humor (Suceava) ceea ce urma să devină Caietele restaurării. De ce la Humor? Pentru că acolo s-a desfășurat, în 1972, primul șantier din România pentru restaurarea picturii murale la nivel științific. Momentul, marcat în 2012 prin sesiuni de comunicări, școală de vară, tururi ghidate la monumente, ne-a readus și…

Building Archaeology în România?

În 2009, raportul unei comisii prezidențiale a inventariat problemele cu care se confruntă de mulți ani patrimoniul construit, siturile istorice și naturale din România, găsind că foarte multe dintre ele se datorează inclusiv pregătirii inadecvate a personalului de specialitate și de administrare implicat în inventariere, cercetare, proiectare, avizare și execuție. Ca răspuns la criza generalizată…

Marele Mozaic pompeian din Casa Faunului din Pompei – restaurare sub ochii publicului, la Muzeul de Arheologie din Napoli

La 16 martie 1844, Mozaicul lui Alexandru, sau Marele Mozaic, este extras din Casa Faunului din Pompei, unde ocupa, ca și decorație pavimentală, zona centrală din exedra primului peristil și este expus, după un parcurs spectaculos, în Muzeul Regal Burbon, astăzi Muzeul National de Arheologie.Dupa 177 de ani, în martie 2021, au început lucrările de…

Măsuri de conservare a vitraliilor: sisteme izoterme de protecție

Instalarea sistemelor izoterme ca măsură de conservare a vitraliilor are drept scop reducerea impactului factorilor meteorologici, de poluare și biologici atât asupra substratului din sticlă cât și a stratului de pictură, precum și limitarea efectelor negative pe care aceștia le au asupra adezivilor si consolidanților utilizați în cadrul intervențiilor de restaurare. Obiectivele acestui articol sunt…

Patrimoniul arhitectural din Zonele Construite Protejate ale Bucureștiului, între protecție și ignoranță

De mai bine de trei decenii, fondul construit din zonele istorice ale Bucureștiului se află într-o stare avansată de degradare, fiind amenințat în permanență de abandon, mutilare și demolări abuzive. Mai mult, intervențiile contemporane din zonele protejate ale capitalei încalcă adesea legislația privind protecția patrimoniului construit și reglementările de urbanism în vigoare, generând deopotrivă transformări…

Martyrionul de la Halmyris, un șantier de restaurare întrerupt

Lucrarea tratează principalele probleme cu care s-a confruntat autoarea în perioada 2008-2011, pe parcursul lucrărilor de conservare-restaurare ale picturii murale din cripta-martyrion a bazilicii episcopale de la Halmyris, cetate antică aflată pe teritoriul comunei Murighiol, judeţul Tulcea. Este precizat contextul istoric al cetăţii Halmyris, aceasta fiind ultimul bastion al limesului dunărean al Imperiului Roman în…