Blog
Blog

Eficiența în timp a consolidanților aplicați pe suprafețe litice

By

Conservarea pe termen lung a suportului litic este consecința restaurării științifice, a monitorizării și limitării acțiunii factorilor fizici și chimici a căror valoare nu este optimă pentru conservare. Microorganismele acționează asupra suportului litic prin mecanisme biochimice (biosinteza acizilor organici, enzimelor, polizaharidelor, pigmenților) și mecanice (straparea stratului superficial).

Read more
Blog

O revizitare a perioadei doctrinare a restaurării monumentelor istorice

By

 

Prin acest articol îmi propun să readuc în discuție importanța pe care secolul al XIX-lea a avut-o în domeniul restaurării, ca etapă de trecere de la tradiția îndelungată a refacerilor și reparațiilor la disciplina științifică din prezent, moment care a presupus și înființarea primelor instituții moderne pentru inventarierea și protejarea patrimoniului cultural construit.

Read more
Blog

Principii de restaurare clasice și contemporane

By

Rămâne reversibilitatea o regulă de aur în teoria contemporană a restaurării?

Reversibilitatea a reprezentat unul dintre principiile de bază ale eticii și practicii restaurării, un ideal declarat dar care în practică nu a fost niciodată atins.

Read more
Blog

Intervenția de restaurare - un concept modern?

By

Articolul abordează latura teoretică a conceptului de conservare-restaurare, relatând pe larg evoluția pe care a cunoscut-o în Europa și pe scurt în România. Se subliniază rolul important pe care l-au avut arhitecții în definirea domeniului și mai apoi istoricii de artă.

Read more