Tema Principală
Componentele litice
ISSN
2285-8598

În numărul din 2014 ne oprim cu precădere asupra conservării componentelor litice și a stucturilor de zidărie. Lemnul și pictura murală, ca opere de artă supuse procesului de conservare-restaurare își găsesc însă în continuare reprezentare în articole bine documentate.