Deşi cei mai mulţi români locuiesc la bloc, patrimoniul socialist este în mare parte neglijat atât de actorii decizonali cât şi de fiecare locuitor în parte.

În aceste condiţii apare proiectul BLOC. UNBLOCK, un demers interdisciplinar, ce sondează specificul locuirii la bloc și caută soluții pentru îmbunătățirea calității vieții în acest model urban de locuire, cu o profundă nevoie de revitalizare. Proiectul propus este un început de atitudine ce-şi aşteaptă continuatorii. Felul în care arată oraşul depinde de noi toţi, de apariţia unei noi generaţii de locuitori urbani, care să asimileze spaţiul, să-l trateze ca unealtă de coeziune şi schimbare transformându-l spre bine.

Cuvinte-cheie: Oraş. Locuire. Arhitectură colectivă. Bloc.Unblock. Restaurare-regenerare. Activare comunitară. Spaţii semi-publice. Împreună - vieţuire. Acţiuni-şcoală pentru noi generaţii. Workshop de design şi fabricaţie. Contribuţia arhitectului. Rolul locuitorului. Patrimoniu socialist. Viața la bloc. Spațiu comun. Scara blocului.

 

autori:

Andrei Tache- arhitect - arhitect, asociația Designers, Thinkers, Makers

Alexandra Mihailciuc - arhitect, Laboratorul de arhitectură Prodid

Caietele rstaurării 2019, pp. 246-259