Etape preliminare intervenției de restaurare și metodologia aplicată

Lucrarea începe prin prezentarea rezultatelor cercetărilor preliminare, informații ce servesc la asigurarea unei baze solide pentru dezvoltarea strategiilor îmbunătățite de conservare și restaurare, a mediilor optime de conservare și pentru o mai bună înțelegere a obiectelor de artă și a istoriei acestora.

Informațiile furnizate de diferitele moduri de analiză și observare, rezultatele investigațiilor științifice care au determinat materialele folosite și testele efectuate, au stat la baza elaborării metodologiei de restaurare corespunzătoare. Articolul rezumă aplicarea metodologiei prin prezentarea fiecărei operațiuni majore care a stat la baza restaurării unității estetice și materiale a icoanei ”Apostolilor Petru și Pavel” de la Mănăstirea Dragomirna.

 

Cuvinte cheie: Icoană; sec. XVIII; Sf. Apostoli Petru și Pavel; Mânăstirea Dragomirna; cercetare; mecanismele degradărilor; recuperarea esteticii

 

Autor:

*Daniela Moraru (Rasofora Teodosia)- Restaurator icoană, Mănăstirea Dragomirna

 

Caietele restaurării 2017, pp.158-173