87 de fragmente din sticlă suflată de tip coroană aparținând unor discuri „ochi de bou” sau „Butzen”, care au făcut parte dintr-un panou vitrat, au fost recuperate în urma cercetărilor arheologice preventive efectuate în Piața Sf. Gheorghe din Timișoara. Acestea au fost extrase dintr-un strat arheologic pre-otoman și sunt probabil cele mai vechi fragmente de vitraliu găsite în Banat.

Investigațiile efectuate au cuprins: microscopia electronică de baleiaj, spectrometrie cu energie dispersată cu raze X, fluorescență cu raze X, difracție cu raze X și spectroscopie Raman.

Discurile sunt realizate din sticlă de tip sodă-var-siliciu. Conform analizelor efectuate fragmentele au fost fabricate într-o perioadă ce precede perioada industrială modernă și confirmă datele arheologice ce le încadrează cronologic în secolul XVI.

 

Autori:

 *Angela Horváth- Specialist conservare/restaurare vitralii, Drd. Școala doctorală FAD, Timişoara 

** Răzvan Gavrilă- Restaurator vitralii

 

Caietele restaurării 2017, pp.30-45