Studiu asupra compoziției și stării de conservare a fragmentelor de vitralii descoperite în urma săpăturilor arheologice din Timișoara în anul 2015

87 de fragmente din sticlă suflată de tip coroană aparținând unor discuri „ochi de bou” sau „Butzen”, care au făcut parte dintr-un panou vitrat, au fost recuperate în urma cercetărilor arheologice preventive efectuate în Piața Sf. Gheorghe din Timișoara.

Icoana de secol XVIII „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Mănăstirea Dragomirna

Lucrarea începe prin prezentarea rezultatelor cercetărilor preliminare, informații ce servesc la asigurarea unei baze solide pentru dezvoltarea strategiilor îmbunătățite de conservare și restaurare, a mediilor optime de conservare și pentru o mai bună înțelegere a obiectelor de artă și a istoriei acestora.

Restaurarea iconostasului Bisericii Mănăstirii Tismana (2013 – 2015)

În biserica Mănăstirii Tismana variaţiile microclimatului asociate cu defectarea instalaţiei de încălzire improvizată a dus la o stare de conservare precară a iconostasului.

Restabilirea prin restaurare a programului iconografic al iconostasului de la biserica „Sfântul Gheorghe”din Mogoșoaia

Acest articol prezintă câteva dintre problemele ridicate de restaurarea iconostasului de la biserica Sf. Gheorghe din Mogoșoaia, județul Ilfov.

Restaurarea uşilor împărăteşti de la Muzeul Tradiţiei Aulice, Palatul Mogoşoaia

Ușile împărătești ale iconostasului de la Palatul Brâncovenesc din Mogoșoaia au fost trimise pentru a fi restaurate la Arc Nucléart, în Franța, în cadrul unui concurs francez (organizat de CEA și Asociația primăriilor din Franța) în colaborare cu Institutul de Fizică Atomică.

Materiale și instrumente tradiționale folosite în restaurarea picturii orientale

Conservarea picturilor orientale se bazează în esență pe aceleași principii și tehnici ca realizarea și montarea inițială a acestor opere de artă. Compatibilitatea cu tehnica originală este o condiție esențială pentru noile materiale utilizate în procesul de conservare.

Datarea cu radiocarbon a unei probe de lemn provenite de la Cetatea Giurgiu

Spectrometria de masă cu acceleratorul (AMS) este astăzi cea mai sensibilă metodă de analiză izotopică cunoscută.

Depozitul de carte veche al Mănăstirii Dragomirna

ănăstirea Dragomirna este ctitorie de început de secol XVII a mitropolitului Anastasie Crimca și a boierilor Luca şi Simeon Stroici.

Picturi medievale în zona Târnavelor (I.)

În decursul ultimelor două decenii am avut posibilitatea de a cerceta sau evalua picturile murale dintr-un important număr de biserici din zona Târnavelor.

Intervenția de extragere a picturilor murale în România

de împrejurări speciale, individualizându-se șase etape de desfășurare, fiecare având motive distincte și strategii diferite referitoare la păstrarea fragmentelor de pictură murală extrasă.