Tereza Sinigalia, Doctor Honoris Causa. În dialog cu Anca Dină, 19 iunie 2020

– Stimată doamnă Tereza Sinigalia vă mulțumesc mult că ați acceptat rugămintea noastră de a face acest interviu! Ideea noastră (ACS) este de a aduce în fața publicului acele nume care au marcat sau au influențat foarte mult domeniul patrimoniului cultural, mai exact conservarea lui, din mai multe puncte de vedere, dintre care primordiale sunt…

Despre proiecte și colaborări. Reguli de bază

omponentelor artistice identificate într-un monument, constituie, în mare parte, baza de la care se pornește întregul proces de restaurare.

Util la început de drum. Unde studiem pentru a deveni restauratori de componente artistice

Să fii restaurator de componente artistice este o profesie de vocație, de aceea nu este de mirare că deși această disciplină este studiată în centrele universitare care au tangență cu arta, din marile orașe ale țării și anual sunt înregistrați un număr de studenți, restauratorii practicanți sunt încă mult prea puțini. În concluzie; mulți chemați,…

Atestarea specialiștilor și experților în domeniul protejării monumentelor istorice. Aspecte privind conservarea/restaurarea componentelor artistice

Conservarea și restaurarea monumentelor istorice este un tip de intervenție extrem de specializat, de importanță majoră pentru patrimoniul cultural, care necesită nu doar abilități practice dezvoltate, ci și cunoștințe științifice aprofundate și experiență.

Devizele pentru lucrările de restaurare a componentelor artistice la monumentele istorice

Articolul de față abordează metodologia de întocmire a unui deviz pentru lucrările de restaurare a componentelor artistice la monumentele istorice. Lucrarea de restaurare este adesea finanțată împreună cu toată investiția și se ofertează în subantreprenoriatul firmei de construcții, de aceea modul de întocmire a devizului trebuie să respecte regulile de ofertare din domeniul construcțiilor. In…

Mărturii istorice inedite în Țara Chioarului, Maramureș: Biserica din Buteasa

Acoperișul vechii biserici de lemn din Buteasa s-a prăbușit de Ziua Culturii Naționale a României: 15 ianuarie 2019. Micul grup de inițiativă pentru salvarea bisericii a demarat rapid lucrările pentru punerea în siguranță a ruinei bisericii. Asociația ROST s-a ocupat de partea tehnică a proiectelor necesare dar și de partea teoretică a documentării temeinice a…

Studiul istoric general – instrument de protejare a peisajului cultural al localităților rurale

Peisajul cultural al unei localități este una dintre valorile esențiale ale acesteia, care se poate considera „zestrea” locuitorilor. Dacă în localitățile urbane protejarea patrimoniului este o preocupare curentă a specialiștilor din domeniu și a administrației publice, din păcate în mediul rural peisajul cultural nu prezintă interes nici pentru locuitori și nici pentru administrație. Din acest…

Degradări întâlnite la două picturi Extrem Orientale şi stabilirea tratamentului de restaurare

Starea inițială a celor două opere de artă prezentate în această lucrare este discutabilă în ceea ce privește expunerea lor în contextul Galeriei de Artă Orientală. Referitor la deteriorările prezente la aceste lucrări, avem de a face cu două situații diferite în comparație cu cele întâlnite la lucrările grafice orientale. În același timp, ele reprezintă…

Intervenții la iconostasul bisericii Scaune din București

Biserica Scaune construită în 1705 are o istorie tumultoasă, suferind intervenții multiple la exterior dar și la interior. Ansamblul iconostasului este specific artei brâncoveneaști, bogat decorat și unic prin îmbinarea motivelor vegetale de la sculptură, alternarea registrelor cu icoane și a frizelor sculptate cât și prin pictura originală păstrată. La intervențiile anterioare s-au adăugat icoane…

Intervențiile istorice de repictare la biserica de lemn Sfinții Arhangheli a mănăstirii Jercălăi, Prahova

Supranumită și Biserica Călătoare, bisericuța de lemn construită în anul1731 în satul Luieriu-Mureș, a fost str­­­ămutată de două ori de-a lungul secolului XX, mai întâi la castelul Bran apoi la schitul Jercălăi, acțiuni extrem de stresante pentru structura și pictura monumentului. Operațiunile de repictare, întreținere și restaurare anterioare ori ulterioare strămutărilor au avut de asemenea…