Materiale și instrumente tradiționale folosite în restaurarea picturii orientale

Conservarea picturilor orientale se bazează în esență pe aceleași principii și tehnici ca realizarea și montarea inițială a acestor opere de artă. Compatibilitatea cu tehnica originală este o condiție esențială pentru noile materiale utilizate în procesul de conservare.