Specificul plantațiilor istorice de arbori din parcurile publice amenajate între 1830-1916

Parcurile și grădinile istorice reprezintă monumente complexe în care ponderea componentei vegetale și, mai cu seamă, a vegetației lemnoase, este, cel puțin în cazul României, foarte mare.