Building Archaeology în România?

În 2009, raportul unei comisii prezidențiale a inventariat problemele cu care se confruntă de mulți ani patrimoniul construit, siturile istorice și naturale din România, găsind că foarte multe dintre ele se datorează inclusiv pregătirii inadecvate a personalului de specialitate și de administrare implicat în inventariere, cercetare, proiectare, avizare și execuție. Ca răspuns la criza generalizată…