Degradări întâlnite la două picturi Extrem Orientale şi stabilirea tratamentului de restaurare

Starea inițială a celor două opere de artă prezentate în această lucrare este discutabilă în ceea ce privește expunerea lor în contextul Galeriei de Artă Orientală.