Analiza stării de conservare din punct de vedere al biodeteriorării la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Ocnele Mari (județul Vâlcea)

xaminarea stării generale de conservare a bisericii Adormirea Maicii Domnului din Ocnele Mari (județul Vâlcea) a fost efectuată în anul 2001 și în anul 2017 pentru elaborarea metodologiei de decontaminare, ca parte integrantă a restaurării monumentului în general și a fragmentului din Arcul triumfal în special.