Utilizarea tufului vulcanic la clădirile din Brașov. Recuperarea unei etape din istoria și estetica orașului

Una dintre rocile utilizate în secolul al XIX-lea în centrul orașului Brașov, pe scară relativ largă, este tuful vulcanic. Acesta a fost folosit atât pentru componente complexe – cu valoare artistică ridicată –, cât și cu rol preponderent funcțional, de la coloane monumentale ale unor clădiri reprezentative la placaje ale soclurilor locuințelor modeste. Proprietățile mineralogice…

Punerea în valoare a elementelor litice și a picturii murale de la portalurile din interiorul bisericii mănăstirii Bogdana

. Biserica Mănăstirii Bogdana din Rădăuți cu forma ei elegantă și totodată robustă, ne oferă acum mai mult ca oricând, grație unui amplu proiect de restaurare finalizat în acest an. Ne putem bucura astfel de aspectul pe care Alexandru Lăpușneanu îl dă monumentului în 1599, prin adăugarea pridvorului închis la ctitoria lui Petru I Mușatinul,…

Intervenția de restaurare – un concept modern?

Articolul abordează latura teoretică a conceptului de conservare-restaurare, relatând pe larg evoluția pe care a cunoscut-o în Europa și pe scurt în România.

Situația actuală a bisericilor de lemn din județul Sălaj

Bisericile de lemn din judetul Sălaj sunt monumente de arhitectură reprezentative pentru arta religioasă, alăturându-se celorlate biserici de lemn din România.

Aspecte ale recuperării unor fragmente de pictură murală de la Biserica de lemn din satul Budurăști, jud. Vâlcea

Biserica de lemn din satul Budurăști, comuna Stoenești, județul Vâlcea a fost ridicată în anii 1755-56 și poartă hramul „Cuvioasa Paraschiva”, fiind înscrisă și pe lista actualizată a monumentelor istorice, LMI 2015, Cod VL-II-m-B-09691.

Xilogravura japoneză Ukiyo-e, de la creaţie la restaurare*

Ukiyo-e, sau xilogravura tradiţională japoneză, reprezintă acea formă de artă des întâlnită în rândul maselor şi în acelaşi timp larg răspândită în Europa şi America, având un impact foarte puternic asupra artei occidentale la începutul secolului XX, odată cu dezvoltarea curentului Japonist.

Restaurarea lemnului arheologic din zona Moregine (Pompeii)*

În ultimii ani am fost martorii unei creșteri semnificative în domeniul descoperirilor arheologice privind relicvele ambarcațiunilor antice, atât în context subacvatic, cât și terestru, în locuri odată ocupate de apă.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fostului Schit din Vii, Goleştii Badii, Topoloveni, Argeş

Restaurarea tâmplei de zid de la Biserica Adormirea Maicii Domnului a fostului Schit din Vii, Goleştii Badii, din Topoloveni, Argeş, s‑a încadrat într‑un complex de intervenţii de conservare şi restaurare a tuturor componentelor artistice, lucrări ce s‑au desfăşurat din vara anului 2011 până în iarna anului 2015.

Un nou suport pentru investigații științifice pentru citirea picturilor șterse pe suporturi de perete

Citirea desenelor pregătitoare pentru picturi pe suporturi mobile sau parietale este încredințată aplicării reflectografiei în infraroșu.