Depozitul de carte veche al Mănăstirii Dragomirna

ănăstirea Dragomirna este ctitorie de început de secol XVII a mitropolitului Anastasie Crimca și a boierilor Luca şi Simeon Stroici.