Restaurarea icoanei „Înălțarea Domnului”. O restaurare bazată pe principiul minimei intervenții

Articolul de față este o pledoarie pentru restaurările bazate pe intervenții minime, neinvazive, ori de câte ori este posibil.

Icoana de secol XVIII „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Mănăstirea Dragomirna

Lucrarea începe prin prezentarea rezultatelor cercetărilor preliminare, informații ce servesc la asigurarea unei baze solide pentru dezvoltarea strategiilor îmbunătățite de conservare și restaurare, a mediilor optime de conservare și pentru o mai bună înțelegere a obiectelor de artă și a istoriei acestora.