„Trista unitione” – Portretul Lucreziei Crivelli de Leonardo da Vinci

abloul prezentat în articolul de față reprezintă aproape un fenomen unic în opera lui Leonardo da Vinci, fiind una dintre puținele lucrări ale Maestrului în care sunt documentate rămășițe istorice.