Arhitecţii monumentelor în Vechiul Regat

Studiul se apleacă asupra etapei timpuriii de formare a cadrului juridic şi instituţional, precum şi asupra începuturilor practicilor de evidenţă, conservare şi restaurare a monumentelor istorice din Vechiul Regat. Subiectul a început să fie cercetat încă din a doua jumătate a secolului al XX-lea, mai recent, în special în ultimele două decenii, intrând în atenţia…

File din cronica unei restaurări eşuate: I. Reconstrucţia bisericii medievale din Suseni-Colţ, jud. Hunedoara

Ctitorie a familiei cneziale româneşti a Cândeştilor din Râu de Mori, biserica din Suseni-Colţ (jud. Hunedoara) a fost ridicată după mijlocul sec. al XIV-lea şi decorată către sfârşitul aceluiaşi veac cu fresce bizantine de filiaţie paleologă. Deservind de la bun început o comunitate monastică, lăcaşul de cult medieval a fost abandonat către sfârşitul secolului al…