Restaurarea iconostasului Bisericii Mănăstirii Tismana (2013 – 2015)

În biserica Mănăstirii Tismana variaţiile microclimatului asociate cu defectarea instalaţiei de încălzire improvizată a dus la o stare de conservare precară a iconostasului.