Poluarea aerului în clădiri muzeale

Acest referat examinează principalii poluanți ai aerului relevanți pentru conservarea obiectelor de patrimoniu cultural.