Coduri de etică în conservare-restaurare

Formularea primelor coduri de etică în conservare-restaurare începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea s-a produs pe fondul conștientizării necesității de a întări încrederea în profesie prin impunerea unor seturi de norme de conduită profesioniștilor din domeniu. Codurile de etică exprimă principii fundamentale, cu caracter general, care ghidează comportamentul etic al conservatorilor-restauratori sub…