Restabilirea prin restaurare a programului iconografic al iconostasului de la biserica „Sfântul Gheorghe”din Mogoșoaia

Acest articol prezintă câteva dintre problemele ridicate de restaurarea iconostasului de la biserica Sf. Gheorghe din Mogoșoaia, județul Ilfov.