Principii de restaurare clasice și contemporane

eversibilitatea a reprezentat unul dintre principiile de bază ale eticii și practicii restaurării, un ideal declarat dar care în practică nu a fost niciodată atins.

Intervenția de restaurare – un concept modern?

Articolul abordează latura teoretică a conceptului de conservare-restaurare, relatând pe larg evoluția pe care a cunoscut-o în Europa și pe scurt în România.