Relația organică dintre tehnica picturii și starea de conservare a picturilor murale din bisericile de lemn

Articolul propune o perspectivă nouă pentru analizarea tehnicii picturilor murale din interiorul bisericilor de lemn din România, urmărind pe de o parte aspectele teoretice privind tradiția picturii în tempera și aducând unele clarificări cu privire la semnificaţia termenului „distemperpaint”. Pe de altă parte, o abordare paralelă este prezentată prin prisma caracteristicilor principalelor materiale identificate, precum…

Câteva considerații asupra materialelor și tehinicilor de realizare a picturii din bisericile de lemn

Lucrarea aduce în atentia restauratorilor problemele referitoare la tehnicile și materialele utilizate în realizarea stratului de preparație a picturilor murale din bisericile de lemn din România.