Intervenția de restaurare – un concept modern?

Articolul abordează latura teoretică a conceptului de conservare-restaurare, relatând pe larg evoluția pe care a cunoscut-o în Europa și pe scurt în România.