Câteva considerații asupra materialelor și tehinicilor de realizare a picturii din bisericile de lemn

Lucrarea aduce în atentia restauratorilor problemele referitoare la tehnicile și materialele utilizate în realizarea stratului de preparație a picturilor murale din bisericile de lemn din România.