Câteva considerații asupra materialelor și tehinicilor de realizare a picturii din bisericile de lemn

Stratul de preparație – proprietăți ale materialelor și forme de deteriorare Lucrarea aduce în atentia restauratorilor problemele referitoare la tehnicile și materialele utilizate în realizarea stratului de preparație a picturilor murale din bisericile de lemn din România. Datele culese din rețetele propuse în erminiile publicate precum și caracteristicile materialelor menționate în respectivele rețete constituie un cumul…