Distemper-paint – probleme de terminologie în contextul identificării tehnicii picturilor murale din bisericile de lemn din România

Studiul de față propune analizarea principalelor probleme în definirea tehnicii picturilor murale din bisericile de lemn. Cercetarea pornește de la o analiză sumară a terminologiei de specialitate, urmărind publicații de specialitate unde termenul este definit și/sau utilizat prin asociere cu diverse epoci, ori tehnici decorative specifice. Consider necesară analiza critică a terminologiei asociată cu picturile…