Studiu metodologic de restaurare a unei icoane de secol XVIII din Țara Românească

În prezentul articol dorim să atragem atenția asupra procesului de conservare-restaurare a unei icoane ce a pus probleme diferite.